Company:  WANG PYNG ENTERPRISE CO., LTD.
Address:  No.201, Damiao 6th St., Gueiren Dist., Tainan City 71145, Taiwan
Telephone:  886-6-271-6988
Fax:  886-6-271-9962
E-Mail:  wangpyng@ms39.hinet.net
Web:  http://www.wangpyng.com